23/02/2013 - 22:53

Quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực y, dược

(TTXVN)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 03/2013/TT-BTC quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

Thông tư quy định rõ, mức phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề dược cao nhất là 20 triệu đồng/lần đối với việc thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện sản xuất thuốc, mỹ phẩm, bao bì dược phẩm… Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược là 500.000 đồng/lần.

Bên cạnh đó, trong biểu phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y, dược, mức thấp nhất 300.000 đồng/hồ sơ đối với phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế; mức cao nhất 8 triệu đồng/hồ sơ đối với phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chính thức hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

Cơ quan thu phí, lệ phí được trích 80% số tiền phí, lệ phí thu được trước khi nộp vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) để trang trải cho việc thực hiện các công việc liên quan đến thẩm định, cấp phép và thu phí, lệ phí; phần còn lại 20% nộp vào NSNN.

Các khoản phí, lệ phí nói trên sẽ do Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công việc thu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-3-2013; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược và Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC.

Chia sẻ bài viết