17/01/2011 - 20:39

Quy định mới về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) về bảo vệ quyền SHTT và quản lý Nhà nước về SHTT. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-2-2011.

Nghị định quy định việc xác định hành vi xâm phạm, tính chất và mức độ xâm phạm quyền SHTT, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm quyền SHTT, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT, giám định SHTT và quản lý nhà nước về SHTT. - Về tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu xử lý xâm phạm: Người yêu cầu xử lý xâm phạm phải gởi kèm theo đơn yêu cầu xử lý xâm phạm các tài liệu, chứng cứ để chứng minh: Chứng cứ chứng minh là chủ thể quyền nếu người yêu cầu là chủ sở hữu hoặc người được chuyển giao, được thừa kế, kế thừa quyền SHTT; chứng cứ chứng minh hành vi xâm phạm đã xảy ra; chứng cứ nghi ngờ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu xâm phạm quyền SHTT đối với đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan; các tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh yêu cầu của mình.- Về chứng cứ chứng minh chủ thể quyền: Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng, quyền tác giả, quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, quyền của tổ chức phát sóng đã được đăng ký, chứng cứ chứng minh chủ thể quyền là một trong các loại tài sản sau đây: Bản sao Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, Bằng bảo hộ giống cây trồng, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan nộp kèm theo bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực theo quy định; bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp; Bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan; Bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ do cơ quan có thẩm quyền đăng ký các đối tượng đó cấp...

NG.B (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết