15/01/2010 - 09:07

QUẢNG NGÃI: Trưng bày hàng trăm tư liệu quý về Đội Hoàng Sa và Trường Sa

Ngày 14-1, bà Lê Thị Chung, Phó Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Những tư liệu quý về Đội Hoàng Sa và Trường Sa đã được trưng bày tại Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm Quản Bắc Hải thuộc xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Những tư liệu quý về Đội Hoàng Sa và Trường Sa được trưng bày gồm 60 bức ảnh được sưu tầm từ nhiều nơi trong cả nước và chia làm 3 chủ đề: Tịnh Kỳ- Quê hương của những người lính Hoàng Sa; Hoạt động của Đội Hoàng Sa kiêm Quản Bắc Hải và Phát huy truyền thống của Đội Hoàng Sa, Trường Sa. Phần hiện vật, khôi phục và sưu tầm 35 hiện vật của Đội Hoàng Sa, Trường Sa.

Các tài liệu quý được trưng bày lần này gồm 45 tài liệu gồm các hiện vật của nền văn hóa Sa Huỳnh được khai quật từ di chỉ Suối Chình, xã An Hải, huyện Lý Sơn. Các tài liệu thời Chúa Nguyễn (bằng chữ Hán) về việc điều binh phu của xã An Hải và An Vĩnh đi Hoàng Sa làm nhiệm vụ. Các văn bản từ thời Pháp thuộc về việc bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Tài liệu có liên quan đến quần đảo Hoàng Sa trong thời Mỹ-Ngụy. Các tài liệu về Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Khánh về việc tiếp nhận quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai sáp nhập vào tỉnh Phú Khánh ngày 12-11-1982. Nghị định ngày 23-1-1997 của Chính phủ về việc thành lập huyện đảo Hoàng Sa thành đơn vị hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng.

ĐOÀN HỮU TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết