22/09/2022 - 19:56

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ 

(CT) - Sáng 22-9, Ban Tổ chức Trung ương Ðảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QÐ/TW ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị “Về phân cấp quản lý cán bộ (CB) và bổ nhiệm, giới thiệu CB ứng cử” (Quy định số 80) và Thông báo số 20-TB/TW ngày 8-9-2022 “Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với CB thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật” (Thông báo số 20). Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đồng chủ trì hội nghị.

Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ.​

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cần Thơ.

Hội nghị nghe đồng chí Mai Văn Chính quán triệt Quy định số 80 và Thông báo số 20. Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Ðảng; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác CB và quản lý CB; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác CB của hệ thống chính trị; đánh giá CB khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng CB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý CB và bổ nhiệm, giới thiệu CB ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bộ Chính trị thống nhất khuyến khích CB bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. CB tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng. CB có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí công tác với từng trường hợp cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Quy định số 80 có nhiều điểm mới so với các quy định trước. Nội dung quản lý CB được bổ sung thêm quy định bổ nhiệm lại, tái cử, chỉ định, phong, thăng, giáng, tước quân hàm; cho thôi giữ chức vụ; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, cách chức CB và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác CB và CB. Khi bổ nhiệm CB, sẽ xem xét thêm tiêu chí là uy tín của CB, nếu như CB không có uy tín hoặc chưa đủ uy tín thì sẽ không được bổ nhiệm. Quy định cũng đã bổ sung thêm nguyên tắc CB, đảng viên đang bị xem xét, xử lý kỷ luật sẽ không được bổ nhiệm…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng cần cụ thể hóa Quy định số 80 và Thông báo số 20 để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Trung ương về công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm CB và công tác kiểm tra, giám sát. Việc bổ nhiệm CB trẻ phải thẩm định, cân nhắc kỹ lưỡng và phải có trình độ, năng lực đặc biệt. Thực hiện quy trình bổ nhiệm CB phải theo nguyên tắc tập trung dân chủ, hài hòa, nâng cao trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu cấp ủy, nhằm tránh tình trạng tiêu cực và buông lỏng công tác CB. Phải khắc phục ngay tình trạng CB được bổ nhiệm xong thời gian ngắn lại vi phạm kỷ luật của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; tình trạng lạm quyền, tùy tiện đưa người nhà, người thân vào vị trí lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín của Ðảng. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý các cấp ủy đảng, nếu ai làm đơn xin nghỉ thì phải tạo điều kiện cho nghỉ theo đúng Thông báo Kết luận số 20…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết