07/09/2018 - 21:45

Quan tâm đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng 

(CT)- Ngày 7-9-2018, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí và thực hành tiết kiệm; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) do đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Quận ủy Cái Răng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải phát biểu tại buổi kiểm tra.

Năm 2017 và 7 tháng năm 2018, Quận ủy kịp thời ban hành các kế hoạch, công văn, chương trình chỉ đạo và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, thành phố về PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Quận ủy cũng đã ban hành nhiều công văn lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm tra, giám sát 16 cuộc, UBKT Quận ủy kiểm tra, giám sát 30 cuộc về công tác PCTN, tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thanh tra quận triển khai 5 cuộc thanh tra về PCTN và giải quyết KNTC. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến tham nhũng. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương của quận thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động.

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra đã chia 2 tổ làm việc với Đảng ủy phường Hưng Phú và Ba Láng. Đoàn kiểm tra đã đề nghị Đảng ủy phường Ba Láng cần chấn chỉnh nơi tiếp công dân cho thuận tiện, thực hiện đúng quy định về chế độ đối với cán bộ tiếp dân, củng cố công tác hòa giải ở cơ sở. Đối với Đảng ủy phường Hưng Phú, quan tâm bố trí cán bộ đủ năng lực, phẩm chất làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; quan tâm nắm và phản ánh những bất cập, lãng phí trong việc chậm thực hiện các dự án trên địa bàn…   

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Hải đề nghị Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt các quy định về PCTN, lãng phí và tiếp công dân, giải quyết KNTC; quan tâm đưa nội dung PCTN vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng theo quy định. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các kế hoạch, chủ trương của địa phương đến người dân; chủ động, tăng cường công tác nắm tình hình và dự báo, lên kế hoạch xử lý các vụ việc có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Quận ủy cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ công chức; lãnh đạo chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế làm việc, dân chủ, công khai minh bạch; tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, Quận ủy cần quan tâm chỉ đạo các phường nâng cao trách nhiệm trong công tác hòa giải cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể…

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết