14/01/2022 - 13:22

Quản lý, khai thác tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường 

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng năm 2021, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ đã đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực được giao, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội của thành phố. Trong đó, các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường… được ngành đặc biệt quan tâm và tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2022.

Nỗ lực

Theo Sở TN&MT TP Cần Thơ, năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố cùng với sự hỗ trợ của các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện đã phối hợp cùng Sở TN&MT TP Cần Thơ từng bước tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, nhận định: “Ngoài công tác chuyên môn, công tác cải cách hành chính về lĩnh vực TN&MT của ngành cũng có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Sở TN&MT còn tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chất thải y tế tại các khu cách ly y tế tập trung, bệnh viện dã chiến; xử lý các vướng mắc về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội… góp phần cùng thành phố ngăn chặn dịch bệnh lây lan”.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và các sở, ngành chức năng kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư tại quận Bình Thủy.

Năm 2021, Sở TN&MT thành phố tập trung triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của TP Cần Thơ; hoàn thành thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của cấp huyện; trình HÐND thành phố thông qua nghị quyết về danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021. Hoàn thành thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 9/9 quận, huyện. Thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; tập trung hướng dẫn UBND quận huyện, các cơ sở y tế phân loại chất thải rắn tại nguồn phát sinh trong khu phong tỏa, khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế điều trị COVID-19 và các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định. Công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tiếp tục được đôn đốc, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì và triển khai các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 98,42% (chỉ tiêu thành phố giao 98%). Thực hiện công tác quản lý, khai thác và đem lại nguồn thu ngân sách lĩnh vực TN&MT đạt 811,645 tỉ đồng…

Ông Nguyễn Chí Kiên cho biết thêm: Trong năm 2021, Sở TN&MT đã tăng cường hợp tác quốc tế thực hiện các công trình, phần việc góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Nổi bật nhất là những hoạt động hợp tác với các tổ chức UNHabitat Việt Nam, Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu Nhật Bản, Tổ chức Không khí sạch châu Á, Mạng lưới các thành phố có khả năng chống chịu… triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, doanh nghiệp và cộng đồng về quản lý chất lượng không khí, kiểm kê khí thải, ứng dụng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Ðặc biệt, trong năm TP Cần Thơ được vinh dự nhận Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5…

Phát huy hiệu quả

Năm 2022, Sở TN&MT TP Cần Thơ thực hiện phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, an toàn, linh hoạt, hiệu quả” với 6 nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên thực hiện, như hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số trên nền tảng tài nguyên số, dữ liệu lớn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh các vi phạm, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực TN&MT; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển đất nước, từng địa phương, công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các chủ thể trong tiếp cận tài nguyên; triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường, đảo ngược xu thế suy thoái về môi trường, các hệ sinh thái, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong thập kỷ mới; nâng cao hiệu quả công tác dự báo, triển khai các giải pháp đột phá, chủ động tận dụng các cơ hội hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thu hút các dòng vốn đầu tư vào hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình phát triển và chuyển đổi năng lượng…

Theo Sở TN&MT TP Cần Thơ, trong năm 2022, đơn vị cũng kiến nghị UBND các cấp thực hiện tốt quy định tại Ðiều 208 Luật Ðất đai năm 2013 về trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất, nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện tốt Công văn số 2597/UBND-KT của UBND thành phố về việc đẩy mạnh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn. Các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện tăng cường phối hợp với Sở TN&MT trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực TN&MT, đặc biệt trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, các hoạt động khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, đồng thời tích cực đóng góp ý kiến, xây dựng các nội dung về quy hoạch các trạm trung chuyển rác, kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt, cung cấp các thông tin dữ liệu về nguồn thải và các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tại hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về TN&MT năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: “Năm 2022, Sở TN&MT TP Cần Thơ cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan đến đất đai; hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 của thành phố; tham mưu, đề xuất đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất sạch do Nhà nước quản lý để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố; tham mưu tốt công tác cấp phép, quản lý, khai thác tài nguyên trên địa bàn thành phố đi vào nền nếp, ổn định, tránh thất thoát lãng phí, tạo nguồn thu góp phần thúc đẩy thành phố phát triển... Đặc biệt tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ngành, quận, huyện trong việc đề xuất UBND thành phố các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Cần Thơ, Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,…”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết