14/12/2017 - 11:01

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ:

Quản lý hiệu quả tài nguyên và môi trường để nâng cao hài lòng của người dân và doanh nghiệp 

Năm 2017, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội của thành phố. Trong đó, nổi bật nhất là các hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường, cải cách thủ tục hành chính (TTHC)… đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này là tiền đề để ngành TN&MT TP Cần Thơ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết:

- Với chủ đề năm 2017 của TP Cần Thơ: “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” nên ngay từ đầu năm, ngành TN&MT đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, ngành đã tham mưu UBND thành phố thể chế hóa các chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn địa phương, làm cơ sở tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT; kịp thời tham mưu, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020; bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2017; tích cực chủ động triển khai Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017-2021 nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; nghiên cứu, tham mưu các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong công tác giao đất, cho thuê đất trong năm 2017... Ngoài ra, chúng tôi còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân về lĩnh vực TN&MT, góp phần phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và Sở TN&MT kiểm tra khu dân cư trên địa bàn phường An Khánh, quận Ninh Kiều, nhằm tận dụng nguồn quỹ đất, bố trí tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển đô thị.

* Ông vui lòng cho biết cụ thể hơn về hiệu quả trong lĩnh vực quản lý đất đai cũng như huy động nguồn thu từ đất đai?

- Năm 2017, chúng tôi cơ bản hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của TP Cần Thơ và hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ TN&MT thẩm định; tham mưu UBND thành phố trình HĐND danh mục các dự án cần thu hồi đất, các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018; trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 9/9 quận, huyện đúng quy định.

Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện kịp thời, theo đúng thẩm quyền, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Trong năm, ngành đã tập trung triển khai Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017-2021 đối với khu đô thị Võ Văn Kiệt - diện tích 35ha và khu đất nhà nước quản lý tiếp giáp đường Trần Hoàng Na nối dài; tổ chức kiểm tra, đôn đốc chủ dự án khu dân cư, khu tái định cư hoàn thành cơ sở hạ tầng để bàn giao 5%-10% quỹ đất; thường xuyên rà soát, kiểm tra quỹ đất công trên địa bàn thành phố, lũy kế đến nay các khu đất đang quản lý là 23 khu, diện tích 564.800,22m2. Bên cạnh đó, ngành kịp thời chuyển thông tin cho ngành thuế với tổng số 45.193 phiếu chuyển thông tin địa chính có tổng diện tích 8.453,97 ha, ước thu ngân sách 411,61 tỉ đồng...

* Ngành đã quan tâm thực hiện giải pháp gì để nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong hoạt động của mình, thưa ông?

- Để nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 gắn với chủ đề cải cách hành chính của Sở: “Nụ cười công sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”. Trong đó, nổi bật nhất là các hoạt động rà soát, sửa đổi bổ sung TTHC; sửa đổi quy chế phối hợp trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố... Để giúp doanh nghiệp, người dân có thể chủ động nắm bắt thông tin, Sở còn thực hiện các hình thức công khai, minh bạch thông tin về tiếp cận đất đai trên cổng thông tin điện tử. Đặc biệt, công khai, cập nhật thường xuyên danh sách đã ký cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên cổng thông tin của Sở; công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình, TTHC và hành vi sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của công chức, viên chức. Ngoài ra, đăng ký số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Năm qua, Sở đã đăng ký áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 60 TTHC, tập trung 5 nhóm TTHC bắt buộc, như: cấp GCNQSDĐ; chuyển mục đích sử dụng đất; tặng, thừa kế, thế chấp, giao đất, cho thuê đất; cấp phép khoáng sản; cấp phép khai thác tài nguyên nước. Ngoài ra, Sở còn thực hiện giải pháp tuyên truyền sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 cho tổ chức, cá nhân qua hình thức in kết hợp hướng dẫn sử dụng trang một cửa điện tử: http://1cua.sotnmt.cantho.gov.vn với phiếu hẹn tiếp nhận và trả kết quả để tổ chức, cá nhân nắm thông tin và dễ thực hiện khi giao dịch...

Ngành TN&MT TP Cần Thơ phối hợp cùng đơn vị chức năng kiểm tra xà lan vận chuyển cát trên sông Hậu, góp phần đảm bảo nguồn tài nguyên khoáng sản được khai thác đúng quy định.

* Hiện nay công tác thanh, kiểm tra đã phát huy hiệu quả ra sao để kịp thời ngăn chặn những việc làm sai trái của cá nhân, tổ chức?

-Trong năm 2017, Sở đã tổ chức 16 cuộc thanh tra về đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước đối với 55 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Qua đó phát hiện 5 trường hợp vi phạm và đã xử lý vi phạm hành chính 2 trường hợp lĩnh vực tài nguyên nước, 3 trường hợp lĩnh vực môi trường, với tổng số tiền trên 553 triệu đồng. Ngoài ra, Sở còn thẩm tra và xử phạt 1 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường do Công an quận Ninh Kiều chuyển đến, với số tiền 160 triệu đồng. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại cũng được quan tâm giải quyết, không có vụ việc kéo dài tạo thành điểm nóng...

* Năm 2018, ngành TN&MT sẽ có giải pháp nào để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, thưa ông?

-Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, với quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được giao trong 2018, ngành TN&MT tập trung thực hiện các giải pháp như: điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) của TP Cần Thơ; quy hoạch tài nguyên khoáng sản, nước mặt; đề xuất xử lý kịp thời, đúng quy định đối với các dự án đã giao đất nhưng không triển khai, chậm tiến độ… Tăng cường đối thoại thực tiếp với doanh nghiệp và tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ do UBND thành phố giao đúng thời gian quy định;  thường xuyên thống kê, rà soát, đôn đốc chủ đầu tư giao nộp 5% - 10% quỹ đất theo quy định và kịp thời bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi…

Bên cạnh đó, Sở quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ ngành, gắn công tác cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính với công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật… trong năm 2018.

* Xin cảm ơn ông!

HÀ VĂN (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết