31/12/2011 - 08:34

Quản lý chặt hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài

Thể hiện định hướng quản lý thận trọng và chặt chẽ hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của các tổ chức tín dụng (TCTD) nhằm quản lý rủi ro có thể phát sinh trên thị trường quốc tế, Thống đốc NHNN vừa ban hành Thông tư 45/2011/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc vay, cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của TCTD.

Theo đó, các điều kiện, trình tự, thủ tục trong lĩnh vực quản lý ngoại hối đối với việc TCTD thực hiện cho vay, thu hồi nợ nước ngoài được quy định rõ ràng. Cùng đó là phân định cụ thể trách nhiệm của TCTD trong việc chủ động xây dựng các quy trình tín dụng, thẩm định khoản vay, trích lập dự phòng rủi ro, tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD và tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định của NHNN trong từng thời kỳ.

Nội dung chính của Thông tư tập trung vào một số các vấn đề như: điều kiện, phạm vi cho vay ra nước ngoài; hồ sơ, trình tự, thủ tục, thủ tục đăng ký và đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài của TCTD. Bên cạnh đó, NHNN cũng quy định chế độ báo cáo, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc NHNN trong việc quản lý hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của TCTD.

NHNN khẳng định Thông tư được ban hành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các giao dịch vốn, tạo khung pháp lý cho các TCTD trong nước cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết