17/11/2018 - 15:09

Phụ nữ Cờ Đỏ tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông 

Thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông (ATGT) 2018 là “An toàn giao thông cho trẻ em”, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Cờ Đỏ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ trong chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, góp phần thực hiện các giải pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện. 

Ban ATGT và Hội LHPN huyện Cờ Đỏ tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Hội LHPN huyện phối hợp Ban ATGT huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong việc giữ gìn trật tự ATGT”; tặng mũ bảo hiểm cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng nếp sống văn hóa của phụ nữ khi tham gia giao thông. Các cấp Hội tăng cường phối hợp tuyên truyền nâng cao trách nhiệm và hiệu quả các hoạt động giữa Hội LHPN với Ban ATGT huyện, huy động nguồn lực hỗ trợ các chương trình công tác Hội, nhân rộng các giải pháp hay, điển hình tốt trong tuyên truyền và tham gia giữ gìn trật tự ATGT của Hội LHPN...  

Ngoài ra, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tại các chi, tổ hội định kỳ hằng tháng, hằng quý; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức Hội. Đặc biệt, chú trọng phát động phong trào thi đua trong các cấp Hội Phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự ATGT, gắn với việc xây dựng gia đình đạt tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong hội viên, phụ nữ... Qua đó, giúp hội viên, phụ nữ phát huy vai trò gương mẫu trong tuyên truyền, vận động gia đình, người dân chấp hành nghiêm quy định Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.

Bà Nguyễn Ngọc Thẩm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tại các chi, tổ hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng phụ nữ trong việc thực hiện pháp luật về trật tự ATGT, các tiêu chí khi tham gia giao thông. Đồng thời, tiếp tục phối hợp Ban ATGT huyện tổ chức tuyên truyền ATGT với hình thức sân khấu hóa; ra mắt Câu lạc bộ “Uống có trách nhiệm” tại xã Thới Hưng (điểm chỉ đạo của huyện), sau đó, nhân rộng đến các xã, thị trấn trong huyện... Qua đó, góp phần cùng thành phố thực hiện kéo giảm từ 5% đến 10% số vụ, số người chết và người bị thương do TNGT...”. 

Xuân Đào   

Chia sẻ bài viết