14/02/2019 - 08:57

Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Luôn, Phó Chủ tịch UBMTTQVNquận Bình Thủy, năm 2019, Mặt trận các cấp trong quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong công tác tuyên truyền các kế hoạch, chương trình, quy chế phối hợp về trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT). Mặt trận các phường phối hợp thực hiện có hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc bình xét gia đình văn hóa, nâng chất gương người tốt việc tốt; phối hợp tuyên truyền ATGT trong các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các cơ sở tôn giáo...

Chức việc, tín đồ các tôn giáo quận Bình Thủy nghe tuyên truyền an toàn giao thông.

Năm 2018, công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo ATGT được UBMTTQVN quận, các tổ chức thành viên, Mặt trận 8 phường quan tâm. UBMTTQVN quận và Ban ATGT quận Bình Thủy xây dựng kế hoạch phối hợp vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2016 -2021; kế hoạch phối hợp tham gia công tác đảm bảo ATGT... Từ đó, tập trung tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên, sinh viên, học sinh hiểu và thấy rõ trách nhiệm tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, TTĐT. Qua đó, vận động gia đình, người thân chấp hành tốt pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông, giữ gìn TTĐT. UBMTTQVN các cấp trong quận còn phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền chủ đề Năm ATGT năm 2018 “ATGT cho trẻ em” được 225 cuộc, với khoảng 14.850 lượt người dự...

Mặt trận các cấp trong quận còn quán triệt Kế hoạch số 02/KH-BATGT của Ban ATGT quận đảm bảo ATGT, TTĐT năm 2018; phối hợp với Công an quận tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận về đảm bảo an ninh trật tự, ATGT. Đồng thời, xây dựng 11 mô hình tuyến đường xanh, sạch, đẹp góp phần đường thông, hè thoáng, tạo thuận lợi cho việc đi lại. Việc bình xét gia đình văn hóa gắn với việc chấp hành ATGT cũng được Mặt trận các địa phương trong quận quan tâm thực hiện. Qua bình xét có 26.319/26.977 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,56%; phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận, trong đó có nội dung tuyên truyền về ATGT.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết