25/01/2011 - 08:20

Phiên họp thứ nhất Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Chiều 24-1, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Hội đồng bầu cử) đã họp phiên thứ nhất.

Hội đồng bầu cử đã nghe và thảo luận các báo cáo: phân công công tác; kế hoạch hoạt động của Hội đồng bầu cử; cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử (diễn ra ngày 10-11/2/2011); lịch trình thời gian triển khai công tác bầu cử. Theo kế hoạch, Hội đồng thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban Tuyên truyền do Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Nguyễn Đức Kiên làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Uông Chu Lưu làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn xã hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Huỳnh Ngọc Sơn làm Trưởng Tiểu ban.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điểm nổi bật cần lưu ý lần này là: Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong cùng một ngày (22-5-2011). Do đó, cần hết sức chú ý tới công tác phối hợp ngang, dọc; rà soát kỹ các văn bản pháp quy. Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, kinh nghiệm của những lần bầu cử trước cho thấy, từng đồng chí có trách nhiệm cần nắm rất chắc luật pháp, các quy chế, đảm bảo đúng, chính xác tiến độ công việc... theo chức năng nhiệm vụ; tránh những sơ suất có thể ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hiệp thương, chọn lựa, đánh giá, giới thiệu nhân sự một cách dân chủ, đúng luật.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết