07/03/2014 - 21:29

Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 10-14/3

(TTXVN)- Theo Văn phòng Quốc hội, Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 10 - 14/3 với nội dung chính là công tác xây dựng pháp luật.

Dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật nhà ở (sửa đổi); Luật căn cước công dân; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của các dự án: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật công chứng (sửa đổi); Luật hải quan (sửa đổi); cho ý kiến về Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân.

Phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 - 2015 cần rà soát lại; việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII cũng là những nội dung quan trọng dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận trong phiên họp thứ 26.

Chia sẻ bài viết