05/12/2013 - 22:19

Phiên họp lần thứ IV Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

(TTXVN)- Ngày 4 và 5-12, phiên họp lần thứ IV Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung quốc được tổ chức tại Hà Nội.

Hai bên khẳng định trong năm 2013 Ủy ban liên hợp biên giới đã hoạt động có hiệu quả, nhất trí tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp, hợp tác của Ủy ban liên hợp biên giới, giải quyết các vấn đề phát sinh, đồng thời đánh giá tích cực kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hai nước trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới theo quy định tại 03 văn kiện biên giới Việt Nam - Trung Quốc bao gồm: Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên đã trao đổi, thống nhất những nội dung quan trọng như mở, nâng cấp cửa khẩu; thỏa thuận xây dựng các công trình bảo đảm ổn định đường biên giới, mốc giới; tăng cường trật tự xuất nhập cảnh; hợp tác phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh khu vực biên giới… tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên đã thống nhất kế hoạch công tác năm 2014, trọng tâm là đàm phán và ký kết Hiệp định hợp tác khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch thác Bản Giốc và Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân.

Phiên họp thứ V của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc sẽ được tổ chức tại Trung Quốc trong năm 2014.

 

Chia sẻ bài viết