05/06/2023 - 21:38

Phiên họp chuyên đề “Thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến” 

(CT) - Chiều 5-6, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Phiên họp chuyên đề của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số “Thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)” với các địa phương. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố dự tại điểm cầu của TP Cần Thơ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ dự Phiên họp trực tuyến tại điểm cầu của TP Cần Thơ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ dự Phiên họp trực tuyến tại điểm cầu của TP Cần Thơ.

Phát biểu tại Phiên họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, nhấn mạnh: Phiên họp bàn cách tiếp cận mới, cách làm mới có tính đột phá để tạo ra sự thay đổi căn bản về DVCTT của Việt Nam. Các đại biểu bàn cách làm mới cũng để giải quyết xong bài toán về DVCTT của Việt Nam trước năm 2025.

Tại Phiên họp, Bộ TT&TT thông báo kết quả khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp DVCTT lần thứ nhất. Phạm vi đánh giá chất lượng cung cấp DVCTT từ góc độ trải nghiệm của người sử dụng đối với cổng dịch vụ công của 20 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khảo sát trực tiếp: Đoàn công tác liên ngành do Bộ TT&TT chủ trì, thành phần tham gia gồm Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện khảo sát trực tiếp tại 3 bộ, ngành và 9 địa phương từ ngày 1 đến 31-3-2023. Đồng thời, giám sát, đo lường, đánh giá trực tuyến: hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số của Bộ TT&TT đã kết nối trực tuyến tự động theo thời gian thực tới 100% các cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Bộ tiêu chí đánh giá được xây dựng trên cơ sở tham chiếu, cập nhật, đồng bộ với hành lang pháp lý mới nhất đến thời điểm tháng 3-2023, gồm 3 trụ cột: đánh giá chức năng, phản ánh mức độ đầy đủ các chức năng của cổng dịch vụ công, gồm 21 nhóm tiêu chí và 34 tiêu chí thành phần; đánh giá hiệu năng, phản ánh thời gian đáp ứng khi người sử dụng truy cập vào giao diện trang chủ của cổng dịch vụ công và giao diện điền thông tin hồ sơ của 1 thủ tục hành chính, gồm 5 tiêu chí thành phần; đánh giá khả năng truy cập thuận tiện, gồm 15 tiêu chí…

Trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát, đo lường trong tháng 3-2023, Bộ TT&TT tổng hợp và nhấn mạnh 10 nhóm vấn đề và 20 nhiệm vụ cụ thể để xử lý. Đó là các bộ, ngành, địa phương căn cứ nội dung báo cáo này, thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung hoặc ban hành kế hoạch hành động năm 2023 để nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT, thời hạn hoàn thành tháng 6-2023. Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; đồng thời đề nghị doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ thực hiện nâng cấp, cập nhật lên phiên bản mới nhất. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát và lựa chọn các thủ tục hành chính đủ điều kiện trong phạm vi bộ, ngành, địa phương đảm bảo triển khai DVCTT toàn trình và một phần theo đúng quy định. UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tới người đứng đầu từng sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn năm 2023...

Tin, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết