15/02/2009 - 11:03

Phê duyệt giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012

* Từ 1-3-2009, giá bán lẻ điện bình quân 948,5 đồng/kWh (chưa gồm VAT)

(TTXVN)- Ngày 12-2-2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg, phê duyệt giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường.

Theo đó, từ 1-3-2009, mức giá bán lẻ điện bình quân 948,5 đồng/kWh (chưa gồm VAT) được áp dụng thống nhất toàn quốc cho các đối tượng khách hàng tại những vùng nối lưới điện quốc gia. Cụ thể, bậc thang đầu tiên trong biểu giá bậc thang cho điện sinh hoạt được tính ở mức từ 1-50 kWh. Mức bù giá cho bậc thang này bằng 35-40% giá bán điện bình quân năm nay. Giá điện cho bậc thang từ 51-100 kWh bằng giá thành bình quân, không có lợi nhuận. Biểu giá bậc thang cho điện sinh hoạt được áp dụng thống nhất chung trong cả nước cho những vùng được cấp điện từ lưới điện quốc gia, không phân biệt giữa các tổ chức kinh doanh bán điện tại khu vực nông thôn. Đối với các tổ chức kinh doanh điện nông thôn chưa đủ điều kiện thực hiện bán lẻ điện theo biểu giá điện sinh hoạt bậc thang, Thủ tướng cho phép tạm thời áp dụng giá trần điện nông thôn hiện hành là 700 đồng/ kWh, nhưng chậm nhất vào ngày 1-9-2009 các đơn vị này phải chuyển sang thực hiện giá bán lẻ bậc thang theo mức giá điện sinh hoạt áp dụng thống nhất trên cả nước. Giá bán buôn điện nông thôn cho từng bậc thang bằng giá bán lẻ của bậc thang đó giảm trừ từ 25 tới tối đa là 30% cho tổn thất điện năng và chi phí hợp lệ cho quản lý vận hành lưới điện nông thôn. Giá bán lẻ điện những nơi chưa nối lưới điện quốc gia sẽ do đơn vị bán điện xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm kinh doanh, trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương.

Bắt đầu từ năm 2010, từng bước áp dụng giá trần bán lẻ điện cho các khách hàng sản xuất và dịch vụ; cho phép các Công ty điện lực dần được bán điện cho khách hàng theo giá thỏa thuận dưới giá trần quy định tùy thuộc quy mô sử dụng theo hướng dẫn của cơ quan điều tiết điện lực. Riêng giá điện cho sinh hoạt những nơi nối lưới điện quốc gia vẫn áp dụng giá thống nhất toàn quốc do Nhà nước quy định. Đồng thời, cơ chế bù giá cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp có mức tiêu thụ điện ít hơn hoặc bằng 50 kWh/tháng được áp dụng bằng cách khấu trừ trực tiếp từ hóa đơn tiền điện hàng tháng (ở những nơi điều kiện kỹ thuật cho phép). Ngoài ra, sẽ nghiên cứu áp dụng giá điện hai thành phần bao gồm giá công suất và giá điện năng cho các đối tượng thích hợp ở những nơi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Chia sẻ bài viết