27/03/2018 - 20:46

Phê duyệt đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng ĐBSCL

(CT)- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 987/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng ĐBSCL .

Đề án này nhằm đáp ứng đủ nhu cầu con giống chất lượng cao ổn định cung - cầu về sản xuất giống, có thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, huy động các thành phần kinh tế tham gia chuỗi. Đồng thời, phát triển ngành hàng cá tra theo hướng bền vững đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Đến năm 2020, các chuỗi sản xuất giống cá tra 3 cấp đáp ứng 50% nhu cầu giống cá tra chất lượng cao cho vùng ĐBSCL, nhu cầu toàn vùng là 2,2-2,5 tỉ cá tra giống. Đến năm 2025, các chuỗi sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao hoạt động ổn định, cung cấp 100% giống cá tra chất lượng cao cho vùng ĐBSCL với nhu cầu toàn vùng là 2,5-3 tỉ cá tra giống. Đề án tập trung tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp và các tỉnh, thành khác thuộc vùng ĐBSCL đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Vùng sản xuất giống cá tra tập trung phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương; có diện tích từ 50ha trở lên thuận tiện về nguồn nước và đảm bảo về môi trường theo quy định. Đồng thời được đầu tư cơ sở hạ tầng đầu mối đồng bộ. Tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án khoảng 592 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chiếm khoảng 75%...

L.M

Chia sẻ bài viết