25/11/2012 - 18:06

Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020

(TTXVN)- Ngày 22-11, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020.

Quyết định nêu rõ, chỉ tiêu là đến năm 2015 có 1,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Trên 25% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn; 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng; 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát... 80% cơ quan phát thanh, truyền hình cấp Trung ương và địa phương có chuyên mục về người cao tuổi tối thiểu 1 lần/1 tuần.

Theo Chương trình hành động quốc gia, sẽ quy hoạch hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất từ 2 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trở lên. Đồng thời là yêu cầu phải chuẩn hóa cơ sở chăm sóc người cao tuổi, đầu tư xây dựng nhà xã hội tại cộng đồng cho người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; hỗ trợ người cao tuổi xây mới hoặc sửa chữa nhà ở dột nát.

Dự kiến sẽ hỗ trợ để duy trì hoạt động đồng thời thành lập thêm trên 2.000 câu lạc bộ liên thế hệ và các loại câu lạc bộ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng vào năm 2015 và trên 5.000 câu lạc bộ vào năm 2020. Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và điều phối các hoạt động của Chương trình. Bộ này sẽ chủ trì xây dựng và thí điểm các mô hình chăm sóc người cao tuổi.

Chia sẻ bài viết