04/08/2011 - 08:37

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Sáng 3-8, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Theo kết quả bỏ phiếu, Quốc hội đã phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII gồm các ông: Nguyễn Xuân Phúc (476 phiếu tán thành, chiếm 95,2%), Hoàng Trung Hải với 469 phiếu tán thành, chiếm 93,8%), Nguyễn Thiện Nhân (458 phiếu tán thành, chiếm 91,6%) và Vũ Văn Ninh (409 phiếu tán thành, chiếm 81,8%).

Quốc hội đã phê chuẩn chức vụ các Bộ trưởng: Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình; Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng; Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Quốc hội cũng đã phê chuẩn: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình; Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thay mặt Chính phủ, phát biểu nhậm chức. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN) 

Ngay sau đó, với 492 đại biểu tán thành, chiếm 98,4% Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chúc mừng các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ vừa được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn với sự nhất trí cao. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tín nhiệm giao phó.

Phát biểu nhậm chức, thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng cám ơn Quốc hội đã bầu tiếp tục đảm nhận trọng trách Thủ tướng Chính phủ và đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các chức vụ trong Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII (2011 - 2016). Thủ tướng khẳng định, đây là vinh dự lớn đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tất cả vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII cũng nêu rõ: Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ nhận rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ là phải tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn thách thức, phát huy thành tựu đã đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, đặc biệt là 3 khâu đột phá Chiến lược và đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra. Trước mắt, Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ phải tập trung sức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là chăm lo giảm bớt khó khăn cho người nghèo, người có thu nhập thấp và cải thiện đời sống của nhân dân. Đồng thời, Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện kiên định và đồng bộ các giải pháp để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, cùng nhau chung sức xây dựng một Chính phủ đoàn kết nhất trí, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể Chính phủ, đề cao trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và của mỗi thành viên Chính phủ; hành động kiên quyết và sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, để xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

* Chiều 3-8, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh với 97,2% số đại biểu tán thành. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Phó Chủ tịch Hội đồng, 4 Ủy viên là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến vào dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.

QUANG VŨ - NGUYỄN BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết