14/01/2023 - 07:50

Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ

Phát triển đảng viên vượt 10,91% kế hoạch 

(CT) - Ngày 13-1, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng (CQDCĐ) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Tân Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Anh Khoa

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Anh Khoa

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tiếp tục lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác năm 2022 của Đảng ủy Khối, phù hợp với tình hình của từng cấp ủy các tổ chức đảng (TCĐ), cơ quan, đơn vị. Qua đó, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các TCĐ trong lãnh đạo xây dựng các TCĐ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức rõ và thể hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Khối và cấp ủy các TCĐ chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Trung ương, Thành ủy; thực hiện nghiêm túc việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo 443 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025; quyết định kết nạp 244 đảng viên, vượt 10,9% kế hoạch năm.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy khối các cơ quan hành chính, tư pháp, cơ quan Trung ương phối hợp tham mưu tốt cho UBND thành phố chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Cấp ủy khối cơ quan Đảng phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu Thường trực Thành ủy triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chất lượng các chủ trương của Đảng. Cấp ủy khối Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, huy động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội. Cấp ủy khối đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Thủ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQDCĐ sớm triển khai nội dung nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Khối đến tận đảng viên trong đảng bộ để thống nhất thực hiện. Đồng thời, đề nghị từng cấp ủy trong Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác quản lý, giúp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; khắc phục tình trạng một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chưa tốt vai trò, trách nhiệm được giao... 

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQDCĐ khen thưởng 34 tập thể có thành tích tiêu biểu trong các mặt công tác năm 2022.

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho các tập thể. Ảnh: Anh Khoa

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho các tập thể. Ảnh: Anh Khoa

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết