19/10/2018 - 21:53

Phát triển chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp 

(CT)- Ngày 19-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị đánh giá năng lực và thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp khu vực phía Nam. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nghiên cứu, tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ và giải pháp tạo "đột phá" cho lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp, thực hiện tốt mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành nông nghiệp...

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm nông sản  chế biến được trưng bày, giới thiệu tại hội nghị.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hơn 30 năm qua, công nghiệp chế biến nông, lâm thủy sản đã đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần tăng trưởng sản xuất nông nghiệp và ổn định kinh tế-xã hội của đất nước. Đến nay, nước ta đã hình thành và phát triển hệ thống công nghiệp chế biến bảo quản nông sản có công suất thiết kế chế biến trên 100 triệu tấn nguyên liệu/năm, có trên 7.500 doanh nghiệp quy mô công nghiệp gắn xuất khẩu. Một số ngành hàng và sản phẩm có công nghệ và thiết bị chế biến tương đối hiện đại mang tầm của khu vực và thế giới, như chế biến hạt điều, chế biến lúa gạo, tôm, cá tra, rau quả... cơ giới hóa nông nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, số lượng và chủng loại máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng nhanh, mức độ cơ giới hóa một số khâu trong nông nghiệp đã đạt tỷ lệ cao. Đặc biệt, mức độ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp các tỉnh, thành phía Nam, nhất là vùng ĐBSCL  phát triển nhanh và cao hơn so với các vùng trong cả nước, nhất là trong sản xuất lúa... Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, từ đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp.

 Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết