22/09/2019 - 18:27

Phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong bối cảnh mới 

(CT) - Ngày 22-9, tại TP Cần Thơ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ: Các vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới.

Quang cảnh Hội thảo.

Vùng ĐBSCL nhiều năm qua là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, nuôi trồng thủy hải sản và trồng cây ăn trái lớn nhất nước. ĐBSCL cũng có vị trí quan trọng trong hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư và giao thương với các nước trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển của vùng thời gian qua vẫn thiếu bền vững do nhiều nguyên nhân: việc mở rộng, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng còn rất chậm, thiếu đồng bộ và thiếu tính kết nối, liên thông; chất lượng nguồn nhân lực còn yếu; dịch vụ logistics chậm phát triển. Đặc biệt, liên kết giữa các địa phương trong vùng và các vùng khác trong cả nước còn chưa chặt chẽ. Trong giai đoạn hiện nay, vùng ĐBSCL còn đang phải đối mặt với các vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn; hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực... 

Trước thực trạng này, nhiều ý kiến cho rằng, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cần lấy Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu làm kim chỉ nam trong quá trình xây dựng và phát triển. Theo đó, tiến hành rà soát những quy hoạch, kế hoạch cũ không còn phù hợp hoặc trái với Nghị quyết để dừng thực thi. Đặc biệt cần xem xét kỹ các công trình lớn, kinh phí cao, có ảnh hưởng và tác động đến hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên của vùng. ĐBSCL là vùng trọng điểm về nông nghiệp của cả nước, do đó cần có những mô hình mới để đa dạng cấu trúc; các mô hình quy mô lớn, hiện đại ứng dụng công nghệ cao tạo hiệu ứng lan tỏa. Trong bối cảnh các Hiệp định Thương mại tự do đã và đang bắt đầu có hiệu lực, nông nghiệp ĐBSCL cần chuyển đổi từ số lượng sang chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường; đầu tư thỏa đáng cho nông nghiệp ở các khía cạnh như: ứng dụng khoa học kỹ thuật, hoàn thiện hạ tầng, đào tạo kỹ năng cho nông dân…

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết