24/03/2013 - 19:28

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn, sáng 24-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên cả nước nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đánh giá cao những đóng góp của Đoàn thanh niên vào thành tựu chung của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong năm 2012 và quí I/2013, hoạt động Đoàn đạt được những kết quả hết sức tích cực, nhất là đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp gắn với đó là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên thanh niên, công tác xây dựng Đoàn, Đội, Hội; chăm lo, bảo vệ tốt hơn lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên, nhi đồng; triển khai hiệu quả các hoạt động xung kích xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đoàn Thanh nhiên Cộng sản Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu, nỗ lực, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trước hết, Đoàn cần đặc biệt quan tâm đến công tác truyên truyền, giáo dục, vận động thanh thiếu niên - lực lượng rường cột, chủ nhân tương lai của đất nước về tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, yêu chế độ, từ đó mỗi thanh thiếu niên xác định rõ trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Các tờ báo của Đoàn cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ, có nhiều tin, bài người tốt, việc tốt…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cấp đoàn thanh niên cần quan tâm, bảo vệ tốt hơn nữa lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhiên, nhi đồng, đồng thời tăng cường mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đoàn, Đội, Hội, đảm bảo cho các tổ chức ngày càng phát triển vững mạnh, tránh hoạt động mang tính hình thức, đồng thời tổ chức sâu rộng các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh thiếu niên tiếp cận các cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phong trào "Năm xung kích, bốn đồng hành" nhằm tạo môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phối hợp tốt với chính quyền các cấp nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động công tác theo chức năng, nhiệm vụ, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương cũng xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Trung ương Đoàn như xây dựng Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên nông thôn lập nghiệp để cho vay các dự án sản xuất, kinh doanh của các tổ hợp tác thanh niên, của thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số; cấp kinh phí mua báo Đoàn, Hội, Đội cho các học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; xây dựng mạng xã hội thanh niên...

Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc về kết quả công tác Đoàn, thanh thiếu nhi năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2013, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có bước đổi mới về nội dung, phương thức; tích cực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình, hình thức để tăng tính hấp dẫn, đề cao giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của thanh thiếu niên, phát huy nhân tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi thanh niên trong môi trường do Đoàn, Hội tạo ra.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết một số trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013, trong đó có việc tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn; triển khai Đề án "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay"; thí điểm nhân rộng các mô hình giáo dục mới, hiệu quả; triển khai lấy ý kiến cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bên cạnh đó, triển khai các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn; phát triển tổ chức Đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, trọng tâm là tại địa bàn dân cư; tăng cường mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên vùng sâu, vùng xa, dân tộc, tôn giáo, thanh niên Việt Nam ngoài nước.

Thiện Thuật (TTXVN)

Chia sẻ bài viết