28/11/2022 - 18:54

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam 

(TTXVN) - Với chủ đề “Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - phát triển”, Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc sáng 28-11 tại Thủ đô Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại Ðại hội. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Tung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu với Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: THỐNG NHẤT -TTXVN

Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX có sự tham dự của 1.091 đại biểu gồm: Chư tôn đức hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh; hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng, ni, cư sĩ, phật tử thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu các ban, viện trực thuộc Trung ương Giáo hội; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước và đại biểu tăng ni, phật tử, Hội phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Trong diễn văn khai mạc Ðại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nêu rõ nhiệm kỳ vừa qua, toàn thể tăng ni, phật tử trong Giáo hội đã hòa hợp, nỗ lực, cố gắng vượt bậc đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng; tăng sự trang nghiêm, tăng ni đoàn kết. Với truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội để vững bước trong sự nghiệp chung chăm lo cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng ni đã tích cực hưởng ứng, vận động phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp chính quyền, MTTQ và đoàn thể phát động như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa mới, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh... với nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu. Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017-2022 vào thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Ðại hội XIII của Ðảng tiếp tục khẳng định: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo vào giữ gìn và nâng cao đạo đức truyền thống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư góp phần ngăn chặc các tệ nạn xã hội” và “Phát huy các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước”. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo, tập hợp đoàn kết tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy những truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, góp phần tích cực vào đoàn kết, hòa hợp dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng MTTQ luôn quan tâm và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tuân thủ pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh trong cả nước.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã trao Huân chương Lao động, Huân chương Ðại đoàn kết dân tộc và nhiều phần thưởng khác tặng các tập thể ban, viện Trung ương, Ban Trị sự và cá nhân tăng ni, cư sĩ phật tử thành viên Giáo hội có thành tích đặc biệt đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo.

QUANG VŨ  

Chia sẻ bài viết