03/12/2019 - 05:37

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN

Phát huy tốt vai trò của Mặt trận, tạo niềm tin đối với Đảng và nhân dân 

(CT)- Ngày 2-12-2019, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác Mặt trận quận Thốt Nốt năm 2019. Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện Ban Dân vận Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt và lãnh đạo Mặt trận các phường.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Ngọc Quyên

Trong năm 2019, Mặt trận các cấp trong quận Thốt Nốt và các tổ chức thành viên đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nổi bật là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận quận, phường đã chọn 11 điểm chỉ đạo; phối hợp vận động nhân dân mở rộng, nâng cấp đường và xây dựng, sửa chữa cầu với tổng trị giá hơn 36 tỉ đồng; xây dựng và sửa chữa 112 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 4 tỉ đồng; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 622 triệu đồng; phối hợp vận động xã hội hóa hơn 227 triệu đồng chăm lo cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn… Năm 2019, toàn quận có 97,58% gia đình văn hóa, 45/45 khu dân cư văn hóa; 6/9 phường đạt văn minh đô thị, 3 phường còn lại đều đạt phường văn hóa; giảm 1% hộ nghèo và 1,02% hộ cận nghèo. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh cũng được Mặt trận các cấp trong quận quan tâm thực hiện tốt.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận quận Thốt Nốt trong năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Mặt trận quận cần phát huy tốt vai trò của mình, tạo niềm tin, uy tín đối với Đảng, nhân dân. Theo đó, Mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể trên địa bàn để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động phải thực chất, hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN cũng lưu ý Mặt trận quận tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Việc giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, phải xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho những người làm công tác Mặt trận...

Tại buổi kiểm tra, trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như phân tích các mặt hạn chế, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố, yêu cầu Mặt trận quận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy dân chủ; lắng nghe ý kiến nhân dân để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, các mô hình làm ăn hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; phát động phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp…

THANH THY

Chia sẻ bài viết