27/03/2018 - 07:32

Phát huy quyền làm chủ của người lao động 

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai tốt việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở qua các nội dung: phối hợp chính quyền cùng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC), Hội nghị người lao động (NLĐ) cùng doanh nghiệp xây dựng nội dung thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)... Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Qua thực hiện tốt QCDC, NLĐ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ an tâm gắn bó công việc, tích cực lao động sản xuất. Ảnh: CTV
Qua thực hiện tốt QCDC, NLĐ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ an tâm gắn bó công việc, tích cực lao động sản xuất. Ảnh: CTV

Để phát huy quyền làm chủ của NLĐ, hằng năm, LĐLĐ thành phố quan tâm chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, đôn đốc các đơn vị xây dựng đầy đủ các quy chế theo Nghị định, tổ chức Hội nghị CBCC và Hội nghị NLĐ theo đúng quy định pháp luật. Trên cơ sở hướng dẫn của LĐLĐ thành phố, công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện QCDC đến cán bộ, công đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động.

Theo ông Trần Minh Dũng, Chủ tịch LĐLĐ quận Thốt Nốt, từ đầu năm, LĐLĐ quận chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp chặt chẽ thủ trưởng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt QCDC; tăng cường hướng dẫn CĐCS các doanh nghiệp xây dựng TƯLĐTT. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. LĐLĐ quận duy trì tốt mô hình “6 đảm bảo tại doanh nghiệp”, tập trung vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp ký kết xây dựng nội dung thực hiện 6 đảm bảo: an ninh trật tự; công tác phòng, chống cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường - an toàn lao động; trật tự an toàn giao thông; chấp hành nghiêm pháp luật lao động. Toàn quận có 22/24 doanh nghiệp (có 30 lao động trở lên) đăng ký thực hiện mô hình. Ông Trần Minh Dũng cho biết: “Từ đầu năm đến nay, 100% đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC và 21/27 công ty, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ. Nhiều công ty thực hiện tốt QCDC như: Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, Công ty TNHH Phú Nông, Công ty Cổ phần Gentraco...”.

LĐLĐ quận Bình Thủy cũng chú trọng thực hiện QCDC. Quý I-2018, có 100% đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC và Hội nghị NLĐ. Tại Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, có đông công nhân lao động, việc thực hiện QCDC càng được quan tâm, nhất là xây dựng TƯLĐTT. Hiện có 50/60 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng TƯLĐTT; trong đó, nhiều thỏa ước có điều khoản quy định có lợi cho NLĐ. Chị Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ, cho biết: “Công ty chúng tôi hiện có 741 lao động. Khoảng tháng 4 hằng năm, chúng tôi tổ chức Hội nghị NLĐ và mỗi quý tổ chức đối thoại. Qua đó, NLĐ có thể trình bày đề xuất, kiến nghị và được Ban Giám đốc trực tiếp trả lời, giải quyết thỏa đáng…”.

Xác định việc thực hiện QCDC là nhiệm vụ trọng tâm, LĐLĐ thành phố quan tâm chỉ đạo công đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành cùng doanh nghiệp và NLĐ. Năm 2017, có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC; 71,24% đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ; 78,32% doanh nghiệp ký kết TƯLĐTT. Năm qua, không xảy ra đình công, lãn công, khiếu kiện đông người tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Riêng quý I-2018, các CĐCS phối hợp chính quyền cùng cấp tổ chức Hội nghị CBCC tại 519/526 đơn vị (đạt 98,67%), Hội nghị NLĐ tại 77/226 đơn vị (đạt 34,07%). Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tiến độ tổ chức Hội nghị NLĐ tại các đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ, từng bước đưa việc thực hiện QCDC tại các đơn vị đi vào nền nếp.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết