10/07/2014 - 10:52

TP CẦN THƠ

Phát huy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

(CT)- Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2014, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở đã tiếp nhận 152 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin truyền thông (TTTT), trong đó có 146 hồ sơ thuộc lĩnh vực báo chí; 3 hồ sơ thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông  và 3 hồ sơ thuộc lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hầu hết, các hồ sơ được giải quyết trước hẹn, đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn. Bên cạnh đó, Sở TT&TT còn thực hiện rà soát 11 văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố thuộc lĩnh vực TTTT giai đoạn 2009-2013. Kết quả có 7 văn bản còn hiệu lực; 4 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 2 văn bản, trong đó có 1 văn bản cần thay thế.

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, sở đã cử 20 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý nhà nước trong lĩnh vực TTTT. Những tháng cuối năm 2014, Sở TT&TT tiếp tục mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực TTTT cho cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhằm mục tiêu giải quyết công việc nhanh gọn, có khoa học, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

H.V

Chia sẻ bài viết