29/05/2023 - 19:53

Phát hành bộ tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 

(CT) - Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2023).

Tác phẩm của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung (Hà Nam).

Từ cuộc thi cùng chủ đề do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức, phát động từ tháng 2-2023, Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn được 74 tranh cổ động có giá trị tuyên truyền cao từ hơn 500 tác phẩm của gần 200 họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp tham dự. Theo Cục Văn hóa cơ sở, các tác phẩm đã góp phần tuyên truyền rộng rãi trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, thông qua các tác phẩm này giúp củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của đất nước.

Cục Văn hóa cơ sở thông tin thêm, triển lãm tấm lớn ngoài trời 74 tác phẩm này sẽ được tổ chức tại Nghệ An (ngày 2-6), Ninh Bình (ngày 6-6) và kết hợp trao giải thưởng, tổng kết cuộc thi tại Hải Phòng (ngày 9-6). Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ cung cấp file tác phẩm cho các địa phương để tổ chức in ấn, phục vụ tuyên truyền rộng khắp trong cả nước.

DUY LỮ

 

Chia sẻ bài viết