18/05/2020 - 19:26

Phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua 

(CT)- Ngày 18-5-2020, Chi bộ Dân vận - Mặt trận - các Đoàn thể huyện Phong Điền tổ chức Đại hội (ĐH) đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở.

Chi ủy Chi bộ Dân vận - Mặt trận - các Đoàn thể huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Dân vận - Mặt trận - các Đoàn thể huyện Phong Điền tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Công tác quy hoạch cán bộ, kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng theo quy định. Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ và năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ chỉ đạo các đơn vị tham mưu kịp thời Huyện ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận, mặt trận, các đoàn thể. Trong nhiệm kỳ, đã phát động các cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện 518 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp vận động được 8,2 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội; xây dựng và sửa chữa 487 căn nhà Đại đoàn kết; cấp phát 49.801 phần quà trị giá gần 15 tỉ đồng; tổ chức các diễn đàn, hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân;…

ĐH xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là vận động các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế theo hướng “thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái; nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”. Huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và nếp sống văn hóa, văn minh...

ĐH bầu Chi ủy gồm 7 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Thành Tài, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, làm Bí thư Chi bộ.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết