03/10/2011 - 08:45

Phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

Ngày 2-10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Katherine Muller Marin...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Từ xa xưa, các thế hệ người Việt luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Trong quá trình đổi mới đất nước, với điều kiện khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ và đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, một lần nữa nhận biết được tầm quan trọng của tri thức, Đảng ta đã đưa ra “Giáo dục đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Chủ trương đúng đắn và sáng suốt này đã tạo môi trường học tập rộng rãi, đầu tư cho giáo dục được tăng cường. Sự nghiệp giáo dục đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã dần thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo” nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Cần đầu tư thích đáng cho giáo dục đào tạo, tạo môi trường lành mạnh cho học sinh, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời; phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các gương người tốt việc tốt về tinh thần xây dựng xã hội học tập suốt đời. Các Bộ, ngành địa phương cần tích cực xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020 nhằm “Học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí và năng lực công dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội”.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời sẽ diễn ra từ 2/10 - 8/10 với thông điệp “Học tập suốt đời - Chìa khóa của mọi thành công”. Những hoạt động diễn ra trong tuần lễ này ở khắp Thủ đô bao gồm sinh hoạt chuyên đề dành cho bố mẹ, ông bà về cách thức chơi cùng con cháu, cho đến một hội thảo khoa học về rà soát chính sách giáo dục không chính quy, cũng như các chương trình nghệ thuật và khám phá trong các bảo tàng nhằm thúc đẩy việc học tập lẫn nhau giữa các thế hệ. Nhiều câu lạc bộ triển lãm, thư pháp, ngoại ngữ, các lớp học tăng cường năng lực thông tin thư viện và nhiều hoạt động khác. Ngoài ra, các hoạt động của sự kiện còn bao gồm những chương trình cho người cao tuổi về cách sống một cuộc sống lành mạnh và vui vẻ.

Ngay trong khuôn khổ lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời, triển lãm “Hồ Chí Minh và học tập suốt đời” cũng đã được khai mạc.

NGỌC ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết