24/03/2009 - 08:29

Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(CT)– Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP Cần Thơ, tại hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2008, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2009, tổ chức ngày 23-3-2009.

Năm 2009, thành phố tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, chú trọng các giải pháp tăng trưởng kinh tế, kềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và đẩy mạnh cải cách hành chính. Để thực tốt nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Cần phải đổi mới toàn diện công tác thi đua khen thưởng, phát huy nội lực, tạo phong trào thi đua sôi nổi nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện phải gắn thi đua với khen thưởng, chú ý bồi dưỡng, xây dựng và phát hiện, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiên tiến để nhân rộng điển hình...

Theo nội dung giao ước thi đua được ký kết tại hội nghị, năm 2009, phong trào thi đua yêu nước sẽ được tổ chức làm 4 đợt, tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, các giải pháp để bình ổn giá cả thị trường, chú trọng tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 10 chương trình, 4 đề án, thực hiện tốt Nghị quyết 45 –NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường các biện pháp đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo báo cáo của Hội đồng thi đua - khen thưởng TP Cần Thơ, năm 2008, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của TP Cần Thơ có nhiều tiến bộ. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá. Nội dung phong trào thi đua yêu nước đã có tác động tích cực đến cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQVN thành phố và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh.

Từ những kết quả đạt được, 56 tập thể thuộc các cụm thi đua trên địa bàn thành phố được nhận Cờ và Bằng khen UBND TP Cần Thơ.

S.K

Chia sẻ bài viết