01/03/2020 - 18:19

Phân loại, đánh giá thúc đẩy hợp tác xã phát triển cả về quy mô và chất lượng 

(CT)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT (Thông tư 01) về việc hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã (HTX) hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Thu hoạch lúa tại một hợp tác xã trên địa bàn xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh.

Theo đó, Thông tư 01 đưa ra 4 lĩnh vực để phân loại HTX, gồm: theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên; quy mô thành viên; quy mô tổng nguồn vốn và theo ngành nghề. Về đánh giá HTX, Thông tư 01 đánh giá dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được chia thành 3 nhóm: nhóm tiêu chí về tài chính; nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của HTX; nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng.

Hằng năm, Hội đồng quản trị HTX tổ chức tự đánh giá và cho điểm HTX mình theo các tiêu chí quy định. Ban Kiểm soát, kiểm tra kết quả việc tự đánh giá theo mẫu hướng dẫn và nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký HTX. Trên cơ sở đó, cơ quan đăng ký HTX cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá HTX trên địa bàn quận, huyện và gửi đến cơ quan đăng ký HTX cấp tỉnh; cơ quan đăng ký HTX cấp tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá HTX của năm trên địa bàn gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Năm qua, TP Cần Thơ có 52% HTX đạt loại khá, giỏi; 16,1% HTX đạt trung bình... Do đó, việc phân loại và đánh giá HTX với đầy đủ các tiêu chí ở trong từng ngành, lĩnh vực kinh tế của Thông tư 01 sẽ góp phần thúc đẩy HTX của Cần Thơ phát triển cả về quy mô và chất lượng…

Thông tư 01 áp dụng cho các HTX tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-4-2020.

Tin, ảnh: M.HOA

Chia sẻ bài viết