02/12/2022 - 19:02

Ninh Kiều, Vĩnh Thạnh

Phấn đấu xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đúng theo quy định

(CT) - Ngày 2-12, Ðảng ủy Quân sự (QS) quận Ninh Kiều, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

 Năm 2023, Ðảng ủy QS quận Ninh Kiều tập trung tham mưu Quận ủy, UBND quận ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, quốc phòng; lãnh đạo hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh QS; rà soát, sắp xếp, điều chỉnh biên chế các đơn vị Dân quân tự vệ (DQTV) đúng theo quy định… Ðảng ủy QS quận lãnh đạo lực lượng vũ trang xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Ðảng ở các chi bộ; thường xuyên rà soát, kịp thời củng cố kiện toàn đội ngũ cấp ủy các cấp khi có biến động; tăng cường quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Ðảng ủy QS quận Ninh Kiều xác định một số chỉ tiêu: tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, trên 20% thanh niên trúng tuyển có trình độ cao đẳng, đại học và chuyên môn kỹ thuật; tuyển sinh QS có trên 25% thí sinh đăng ký dự thi trúng tuyển; lực lượng Dự bị động viên (DBÐV) xếp nguồn cho các đơn vị đạt 100%; xây dựng lực lượng DQTV đúng theo quy định, tỷ lệ đảng viên trong Dân quân đạt 19%, Tự vệ đạt 57%... Ðồng thời, xây dựng Ban Chỉ huy QS quận đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; Ban Chỉ huy QS các phường an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đơn vị yếu kém.

 Theo Ðảng ủy QS huyện Vĩnh Thạnh, năm 2023, Ðảng ủy QS huyện tiếp tục chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ QS, quốc phòng; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Ðảng ủy QS huyện lãnh đạo công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị; nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ...

Ðảng ủy QS huyện phấn đấu trong năm 2023 không có quân nhân vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, vay mượn nợ không có khả năng chi trả; lực lượng DBÐV xếp nguồn cho các đơn vị đạt 99,8%, đúng chuyên nghiệp QS đạt 85%; xây dựng lực lượng DQTV đúng theo quy định, huấn luyện lực lượng DQTV đạt 91% quân số; huy động lực lượng DBÐV kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đạt 96% quân số; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch… Bên cạnh đó, Ðảng ủy QS huyện lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng thanh niên trúng tuyển được nâng lên.

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết