13/11/2014 - 09:25

CỤC HẢI QUAN TP CẦN THƠ

Phấn đấu giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế

(CT)- Thời gian qua, ngành Hải quan TP Cần Thơ tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào trong công tác quản lý; thực hiện cải tiến các quy trình thủ tục trong công tác Văn phòng, nhận và trả kết quả cho doanh nghiệp qua bộ phận Văn thư một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành công việc, khai thác tối ưu các tính năng phần mềm Net-Ofice để nâng cao hiệu quả hoạt động trong quản lý hành chính. Bên cạnh đó, Cục Hải quan hướng dẫn, xử lý kịp thời các trường hợp vướng mắc của doanh nghiệp; đã giải quyết 52 trường hợp vướng mắc chủ yếu là hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương; hồ sơ, thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định… Ngành Hải quan cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp một số chính sách thủ tục mới trong lĩnh vực Hải quan, đặc biệt là việc triển khai Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS…

Nhằm tiếp tục triển khai cải cách, phát triển và hiện đại hóa Hải quan Cần Thơ giai đoạn 2011-2015, Hải quan TP Cần Thơ sẽ đẩy mạnh thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS tại 4 Chi cục thông quan trực thuộc; phấn đấu giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế...

P.N

Chia sẻ bài viết