21/03/2023 - 06:54

An Giang

Phấn đấu có ít nhất 40 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trong năm 2023

(CT) - Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang, đến nay tỉnh An Giang có 88 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó 2 sản phẩm đạt 5 sao - cấp Quốc gia, 16 sản phẩm đạt 4 sao, 70 sản phẩm đạt 3 sao. Hiện đã có 59 chủ thể sản xuất kinh doanh có sản phẩm OCOP, gồm 6 hợp tác xã, 20 doanh nghiệp và 33 cơ sở sản xuất kinh doanh. Năm 2023, An Giang tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình OCOP góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và du lịch nông thôn. Phấn đấu có ít nhất 40 sản phẩm được đánh giá, phân hạng hạng 3 sao; có ít nhất 10 sản phẩm được đánh giá, phân hạng hạng 4 sao.

Để đạt mục tiêu, tỉnh An Giang ưu tiên phát triển các sản phẩm có tiềm năng, sản phẩm mới, sản phẩm ngành nghề truyền thống gắn bảo tồn văn hóa địa phương, sản phẩm sử dụng phụ phẩm nguyên liệu để gia tăng giá trị; phát triển sản phẩm gắn với liên kết theo chuỗi giá trị gắn với dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng... Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm OCOP; ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ, bán sản phẩm; phát triển mạng lưới các trung tâm, điểm bán sản phẩm OCOP tại các địa phương trong và ngoài tỉnh…

NGUYÊN ĐẠT (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết