02/07/2010 - 23:11

ÔNG CAO ĐỨC PHÁT, BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, KIÊM TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG:
Chính quyền cơ sở cần giúp người dân chủ động ứng phó với động đất, sóng thần

Giai đoạn cảnh báo sóng thần chỉ tồn tại trong 2 giờ, còn động đất thì hầu như không có giai đoạn cảnh báo. Do vậy, khi đài phát tin cảnh báo sóng thần thì chính quyền ven biển phải dùng loa phóng thanh hướng dẫn người dân nhanh chóng chạy vào bờ. Đối với ngư dân, nếu đã cặp thuyền vào bờ thì tuyệt đối không được ở trên thuyền, nếu còn ở ngoài khơi thì cho thuyền tiếp tục chạy nhanh ra khơi, để tránh con sóng ập đến. Trong khi đó, các lần Trung ương phát tin cảnh báo sóng thần thì hệ thống phát thanh ở địa phương đều “hướng dẫn” bà con nhanh chóng đưa thuyền vào bờ. Nếu thuyền bà con đang vào bờ mà sóng thần ập đến thì thiệt hại về người là không tránh khỏi.

Chia sẻ bài viết