30/06/2020 - 06:01

Ô Môn: Tuyên dương 31 tập thể, 77 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc

(CT)- Ngày 29-6-2020, UBND quận Ô Môn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua trên các lĩnh vực của quận được tổ chức triển khai thực hiện rộng khắp, có sức lan tỏa đến các tầng lớp quần chúng nhân dân. Kinh tế tiếp tục phát triển mạnh. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm là 10,44%, đạt 108,86% chỉ tiêu kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp và thủy sản, tăng khu vực công nghiệp- xây dựng và thương mại- dịch vụ. Trong đó, khu vực nông nghiệp- thủy sản chiếm tỷ trọng 4,12%; khu vực công nghiệp- xây dựng chiếm tỷ trọng 65,86%; khu vực thương mại- dịch vụ chiếm tỷ trọng 30,02%. Huy động được nhiều nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là sự đóng góp của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, 7/7 phường cơ bản hoàn thiện đường giao thông liên phường và nội bộ. Toàn quận, có 7/7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; có 39/43 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia…

Tại hội nghị, đồng chí Dương Tấn Hiển đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quận cần quan tâm phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên; tiếp tục quan tâm phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân…

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết