21/05/2024 - 15:59

Ô Môn: Khởi công xây nhà Đại đoàn kết 

(CT) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Trường Lạc, quận Ô Môn vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Ðại đoàn kết tặng gia đình ông Lê Hoàng Cương, hộ cận nghèo ở khu vực Bình Yên, phường Trường Lạc (ảnh).

Ảnh do Mặt trận quận Ô Môn cung cấp 

Căn nhà có diện tích xây dựng hơn 40m2, trị giá khoảng 70 triệu đồng. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Trường Lạc vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do thân nhân gia đình đóng góp. Ðây là công trình chào mừng Ðại hội đại biểu MTTQVN các cấp, do Ủy ban MTTQVN phường Trường Lạc thực hiện.

Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn xây dựng mới 14 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết