11/10/2020 - 17:00

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

(TTXVN) - Ngày 11-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; Ðại hội Thi đua yêu nước lần thứ V; Tuyên dương Chi Hội trưởng nông dân xuất sắc và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao cống hiến quan trọng của nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc ta trong suốt 90 năm qua; khẳng định trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nông dân có vị trí, vai trò vô cùng to lớn. Vì vậy, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, coi trọng và đề cao vai trò, sức mạnh vĩ đại của giai cấp nông dân trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: THỐNG NHẤT - TTXVN

Trong gần 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, Hội đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân, xây dựng nông thôn; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, công tác Hội, phong trào nông dân nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã và đang cố gắng tìm những thị trường xuất khẩu mới cho nông sản Việt Nam; quyết liệt chỉ đạo, xử lý vấn đề đầu vào cho các sản phẩm nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, giống; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây thiệt hại cho nông dân. Ðến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Những thành tựu quan trọng ngành nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã góp phần giữ vững an ninh lương thực quốc gia, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ðồng thời, nhấn mạnh Ðảng và Nhà nước xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng. 

Thủ tướng đánh giá cao việc tôn vinh các Chi Hội trưởng nông dân xuất sắc, thể hiện sinh động và thực hiện tốt lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, góp phần thiết thực thúc đẩy các hoạt động, phong trào thi đua của Hội Nông dân của Việt Nam. Tất cả 90 Chi Hội trưởng xuất sắc cùng với tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường của nhân dân Việt Nam. 

Bên cạnh những thành tựu, Thủ tướng cho rằng xây dựng thương hiệu vẫn còn là một trong những hạn chế của nông nghiệp Việt Nam. Việc đầu tư vào nông nghiệp khu vực miền núi, dân tộc, vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn. Ðặc biệt, sự phân hóa giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, miền cần được quan tâm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Theo Thủ tướng, những tác động từ bên ngoài đối với nền kinh tế trong nước ngày càng tăng khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với độ mở cao của nền kinh tế; nhiều sản phẩm hàng hóa của ta, trong đó các sản phẩm nông nghiệp phải cạnh tranh quyết liệt ngay trên sân nhà. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh cũng gây ra nhiều khó khăn, thách thức, tác động lớn đến nền nông nghiệp và đời sống người nông dân Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức Hội không ngừng đổi mới, sát sao với nông dân, nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn, lắng nghe tiếng nói, ý kiến của nông dân để kiến nghị với Ðảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng hiệu quả quản lý nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Trong giai đoạn mới cần huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân, các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có. 

Ðồng thời, tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân Việt Nam; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân cung cấp kịp thời kiến thức mới về khoa học công nghệ. Nhân rộng mô hình tập hợp công dân của các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ phong trào thi đua cơ sở nhằm hình thành mẫu người nông dân thế hệ mới... 

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết: Hội Nông dân Việt Nam hiện nay được tổ chức theo hệ thống 4 cấp gồm: Trung ương, tỉnh, huyện và cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn); có tổng số gần 10,2 triệu hội viên. Hằng năm có hơn 3,6 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký với hơn 3,5 triệu hộ đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước tặng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước tặng 14 nông dân xuất sắc...

QUANG VŨ - ĐỖ BÌNH 

Chia sẻ bài viết