15/02/2023 - 20:20

Trà Vinh

Nông dân trồng mía lời 30-40 triệu đồng/ha

(CT) - Hiện nông dân trồng mía huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đang vào thu hoạch mía niên vụ 2022-2023. Giá mía nguyên liệu 10 chữ đường đang được Công ty CP Mía đường Trà Vinh thu mua 1.200 đồng/kg, người trồng mía lời từ 30-40 triệu đồng/ha. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú, niên vụ mía 2022-2023, nông dân các xã Kim Sơn, Lưu Nghiệp Anh, An Quảng Hữu, Thanh Sơn… xuống giống gần 1.130ha. Với mức giá như hiện nay, vụ mía này nông dân toàn huyện lời hàng chục tỉ đồng. Ðể khôi phục và phát triển diện tích trồng mía, niên vụ 2023-2024, Công ty CP Mía đường Trà Vinh triển khai chính sách đầu tư và hỗ trợ vốn, phân bón cho người trồng mía; đồng thời bao tiêu giá mía nguyên liệu 10 chữ đường 1.000 đồng/kg nhằm đảm bảo nông dân trồng mía có lời, an tâm sản xuất.

MINH TRÍ

 

Chia sẻ bài viết