01/04/2021 - 06:06

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Ninh Kiều tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2021 

(CT) - Ngày 31-3, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ninh Kiều tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai chương trình công tác quý II/2021.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong quý I/2021, Quận ủy Ninh Kiều đã lãnh đạo công tác triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy, Quận ủy nghiêm túc; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng luật định. Kinh tế của quận tiếp tục ổn định và phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện tăng 7,75% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục có bước phát triển với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,73% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 24,36% chỉ tiêu giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị BTV Quận ủy Ninh Kiều tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, chất lượng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Về kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị lãnh đạo quận tập trung chỉ đạo đề ra các giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2021. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình, dự án triển khai trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự kỷ cương, văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách; thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết