03/07/2022 - 08:28

Ninh Kiều - Tăng kỷ cương, siết trách nhiệm trong quản lý trật tự xây dựng 

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Quận Ninh Kiều đang tích cực triển khai các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết gắn với tăng cường quản lý trật tự đô thị, kéo giảm tỷ lệ công trình xây dựng không phép, sai phép. Qua đó từng bước tạo lập kiến trúc cảnh quan đô thị, phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại, xứng tầm là quận trung tâm của TP Cần Thơ.

Theo Phòng Quản lý đô thị (QLÐT) quận Ninh Kiều, tính từ đầu năm đến ngày 20-6-2022, Phòng đã tổ chức kiểm tra 422 công trình xây dựng. Qua đó có 377 công trình xây dựng đúng phép; 45 công trình xây dựng không phép; 4 công trình xây dựng sai phép. Qua đó đã ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 1.019 tỉ đồng; ban hành 3 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 1 quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm đã thi hành. Phòng QLÐT cũng đã cấp phép xây dựng cho 305 công trình xây dựng mới với diện tích xây dựng 26.342,02m2, tổng diện tích sàn 72.175m2. Ðồng thời, cải tạo, sửa chữa 13 công trình, diện tích xây dựng trên 626,6m2; diện tích sàn 14.385m2.

Phòng QLÐT quận Ninh Kiều phối hợp với UBND phường An Cư kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn phường.

Nhìn chung, công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều từng bước đi vào nề nếp, tỷ lệ các công trình xây dựng không phép và sai phép giảm dần qua các năm. Ông Trần Ngọc Ðức, cán bộ phụ trách địa chính - xây dựng phường An Cư, chia sẻ: Thông thường sau khi được cấp phép xây dựng từ Phòng QLÐT, người dân sẽ tiến hành khởi công và gửi thông báo khởi công về phường. Sau khi nhận thông báo này, bộ phận địa chính - xây dựng sẽ có kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ của người dân về xây dựng đúng theo giấy phép được cấp, qua đó cũng kịp thời phát hiện các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, kết cấu công trình không đúng với thiết kế được duyệt để kịp thời báo về Phòng QLÐT quận phối hợp nhắc nhở, xử lý chấn chỉnh. Cũng theo ông Ðức, do địa bàn phường đã có quy hoạch chi tiết ổn định nên tình hình quản lý kỷ cương đô thị, trật tự xây dựng cũng thuận lợi hơn. Người dân cũng thuận tiện trong thực hiện các thủ tục xin phép xây dựng, sửa chữa nhà ở theo quy định.

Theo ông Lý Gô Be, Phó Trưởng phòng Phòng QLÐT quận Ninh Kiều, Phòng QLÐT thường xuyên phối hợp với UBND các phường kiểm tra phát hiện các công trình vi phạm về xây dựng không phép, sai phép, không tuân thủ các tiêu chí, quy định về quy hoạch kiến trúc đô thị và giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp. Về phía các phường cũng tăng cường công tác thông tin, báo cáo để kịp thời kiểm tra báo cáo về phòng để có hướng xử lý các hành vi vi phạm. Nhìn chung, các khu vực đô thị chưa ổn định, chưa có quy hoạch chi tiết có tình trạng xây dựng phức tạp hơn so với các khu vực còn lại, tỷ lệ vi phạm trật tự xây dựng cao hơn như phường An Bình, Cái Khế, An Khánh… Do đó, Phòng cũng tăng cường công tác tham mưu UBND quận để đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch chi tiết, xây dựng quy chế quản lý kiến trúc để làm cơ sở quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Ngày 8-6-2022, UBND quận Ninh Kiều đã ban hành Quyết định số 3539/QÐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Ninh Kiều. Quy chế được ban hành nhằm quy định việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Ninh Kiều, các cơ quan, đơn vị ban, ngành đoàn thể có liên quan, UBND phường thuộc quận trong công tác quản lý nhà nước về kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Trong đó, Phòng QLÐT là cơ quan chủ trì làm đầu mối phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan và UBND các phường giải quyết công việc, tránh chồng chéo trong quản lý trật tự xây dựng. Mọi hoạt động của các tổ chức và cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước về trật tự xây dựng phải được kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và được thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm trật tự xây dựng đến các cơ quan liên quan biết để phối hợp xử lý. UBND quận chỉ đạo Phòng QLÐT và UBND các phường có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, xử lý về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Phòng QLÐT có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn UBND các phường thực hiện đúng trình tự, thủ tục xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng QLÐT, UBND phường kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vừa vi phạm quy định về trật tự xây dựng thuộc đất ở tại đô thị vừa xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai…

Theo ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, UBND quận đã chỉ đạo các phòng ban liên quan và UBND các phường quán triệt thực hiện quy chế phối hợp hoạt động trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Ðặc biệt, quy chế cũng xác định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, nếu tình trạng xây dựng trái phép, không phép, sai phép, lấn chiếm kênh rạch, đất công và xây dựng trên đất không được phép xây dựng tiếp tục diễn ra gây bất bình trong nhân dân làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung của quận và mất ổn định tình hình an ninh trật tự chung tại địa phương, sẽ xem xét xử lý cán bộ, công chức, viên chức lơ là, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Riêng đối với lãnh đạo địa phương quản lý không tốt hoặc để xảy ra các trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, phải bị xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật.

Chia sẻ bài viết