29/08/2011 - 14:38

Niên vụ 2011-2012, giá mía nguyên liệu tối thiểu đạt 900 đồng/kg

Vụ ép mía đường 2011-2012, Hiệp hội mía đường Việt Nam cho rằng các doanh nghiệp cần thống nhất mua mía nguyên liệu loại 10 CCS (chữ đường) với giá tối thiểu là 900đồng/kg nhằm đảm bảo thu nhập cho người trồng mía trung bình từ 30 triệu đồng/ha trở lên.

Hiệp hội cũng khuyến cáo, các doanh nghiệp không được mua thấp hơn giá nêu trên cho dù giá đường có bất lợi, gây lỗ cho nhà máy.

Để khuyến khích nông dân sản xuất cung cấp mía chất lượng cao, Hiệp hội đã đồng thuận, kể từ niên vụ 2011-2012 tất cả các nhà máy đường thuộc Hiệp hội phải mua mía theo chất lượng, không mua xô, bao tạp chất, bao chữ đường... hoặc các hình thức tương tự như mua xô. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng dự kiến giá đường bán buôn chưa thuế tại kho nhà máy là 18.000 đồng/kg và có thể dao động trong khoảng +/- 10%. Trong trường hợp giá diễn biến phức tạp trên hoặc dưới 10% Hiệp hội sẽ có biện pháp điều tiết.

Đồng thời, để chất lượng đường tốt, hiện nay tuy giá đường đang cao nhưng Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã đề nghị các nhà máy đường vào ép phải đảm bảo mía chín. Lịch ép mía của các khu vực trong cả nước được dự kiến không sớm hơn các thời điểm quy định là: Đồng bằng sông Cửu Long 25-9-2011; miền Đông Nam bộ và Bắc Trung bộ đầu tháng 11-2011; Duyên hải miền Trung 15-12-2011.

LIÊN PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết