11/03/2010 - 21:07

Những điều cần biết về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thất nghiệp được thụ hưởng đầy đủ chính sách bảo hiểm thất nghiệp, kịp thời cập nhật thông tin và thực hiện nhanh chóng các bước thủ tục, hồ sơ cần thiết, với sự phối hợp của Trung tâm Giới thiệu việc làm, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, từ tháng 2-2010, Báo Cần Thơ thực hiện chuyên đề “Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp” định kỳ mỗi tuần dưới hình thức hỏi - đáp. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi.

* Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có việc làm thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa hay không?Nếu chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì những tháng còn lại được giải quyết như thế nào?

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có việc làm thì chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 127/2008/NĐ-CP thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có việc làm sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội.

* Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng lương hưu thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không?

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng lương hưu thì sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ra nước ngoài định cư hoặc chết thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không?

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ra nước ngoài định cư hoặc chết thì sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sau hai lần từ chối việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm, thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội giới thiệu thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không?

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sau hai lần từ chối việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm, thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội giới thiệu mà không có lý do chính đáng thì sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

PHƯƠNG MAI (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết