20/09/2023 - 10:36

Những bước đi vững chắc 

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Theo kết quả giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình GNBV) TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, thành phố đã triển khai các chương trình, chính sách trợ giúp của Nhà nước; kết nối vận động các tổ chức, nhà hảo tâm giúp hộ nghèo. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của các ngành, các cấp và người dân trong nỗ lực giảm nghèo bền vững…

Mô hình may gia công xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều chị em.

Trợ giúp kịp thời, đồng bộ

Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Thới Lai xây dựng và sửa chữa 283 căn nhà, số tiền trên 13,7 tỉ đồng; phát vay trên 53,5 tỉ đồng vốn ưu đãi, giúp 1.845 hộ nghèo, cận nghèo trong sản xuất, kinh doanh; cấp 21.605 thẻ bảo hiểm y tế; trợ giúp giáo dục trên 1,4 tỉ đồng cho 2.803 học sinh nghèo, cận nghèo. Huyện phối hợp tổ chức 60 lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật nông nghiệp; duy trì 10 mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và sinh kế, giảm nghèo… Anh Nguyễn Hồng Anh, hộ mới thoát nghèo ở ấp Thới Xuân, xã Xuân Thắng, được xã vận động hỗ trợ xây tặng nhà Ðại đoàn kết dịp Tết Nguyên đán 2023, cho biết: “Từ khi có căn nhà này, vợ chồng tôi an tâm làm ăn, tích lũy tiền công nhật chăm lo 2 con học hành. Vợ chồng tôi tranh thủ đất quanh nhà trồng chanh không hạt để tăng thu nhập, quyết tâm thoát nghèo bền vững”. Hiện toàn huyện còn 147 hộ nghèo, chiếm 0,5% và 1.594 hộ cận nghèo, chiếm 5,42% tổng số hộ của huyện. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2023, giảm còn 75 hộ nghèo.

Theo UBND huyện Cờ Ðỏ, huyện hiện có 79 hộ nghèo, chiếm 0,26%; 662 hộ cận nghèo, chiếm 2,2% số hộ của huyện. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2023 giảm còn 0,2% hộ nghèo. Huyện triển khai các chính sách trợ giúp: xây dựng 50 căn nhà; hỗ trợ trên 1,3 tỉ đồng vốn vay cho 42 hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, mua bán nhỏ; cấp 6.250 thẻ bảo hiểm y tế người nghèo, cận nghèo. Song song đó, hướng dẫn người dân phương thức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, lồng ghép chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập trung các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh địa phương. Chị Lê Kim Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Ðông Thắng, chia sẻ, bên cạnh trợ giúp các chị vay vốn ưu đãi, Hội nỗ lực xây dựng mô hình may gia công, tạo việc làm khoảng 20 chị. Tùy tay nghề, mỗi chị có thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng.

Giảm nghèo căn cơ, thực chất

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, các địa phương đang tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều và xác định chính xác đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp năm 2024. Kết quả thực hiện Chương trình GNBV giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,8% còn 0,52%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 2,5% còn 2,06%.

Có được kết quả trên, hơn 2 năm qua, công tác giảm nghèo được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hằng năm, thành phố bố trí kinh phí thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản; huy động nguồn lực lớn từ cộng đồng, doanh nghiệp, người dân.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, thành phố triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình giảm nghèo; thống nhất cơ chế quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình giảm nghèo, lồng ghép các dự án. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất như dạy nghề, giải quyết việc làm, cho vay ưu đãi... đã tác động làm thay đổi nhận thức, giúp người nghèo có việc làm, thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững. Quá trình thực hiện Chương trình GNBV, thành phố cụ thể hóa mục tiêu giảm nghèo vào các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và cả giai đoạn ở các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, với lộ trình, giải pháp hợp lý; rà soát, cập nhật, xác định chính xác, tránh tình trạng lọt, sót đối tượng thụ hưởng hay lợi dụng, vi phạm trong rà soát và thực hiện chính sách trợ giúp. Các ngành, các cấp tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, phát huy nội lực cộng đồng, khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo, tự chủ trong sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại chính sách hỗ trợ của Nhà nước…

Từ năm 2021 đến nay, thành phố xây dựng và sửa chữa 1.430 căn nhà Đại đoàn kết, số tiền 69,781 tỉ đồng; cấp 98.895 thẻ bảo hiểm y tế; phát vay 93,7 tỉ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; trợ giúp về giáo dục trên 9,97 tỉ đồng cho 18.723 học sinh, sinh viên nghèo; hỗ trợ tiền điện 1,58 tỉ đồng cho 3.412 hộ nghèo, bảo trợ xã hội; trợ giúp pháp lý miễn phí 174 lượt người nghèo; xây dựng 33 mô hình sinh kế, giảm nghèo. Ủy ban MTTQVN các cấp phối hợp vận động 286.847 phần quà, 421 tấn gạo cho người nghèo, khuyết tật, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 98,6 tỉ đồng...

Chia sẻ bài viết