13/10/2009 - 07:57

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Nhờ làm tốt công tác dân vận, dân tộc ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác

Dân vận khéo là nội dung xuyên suốt buổi gặp mặt truyền thống và tọa đàm trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, do Ban Dân vận Trung ương tổ chức ngày 12-10 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2009), 60 năm Bác Hồ viết bài báo “Dân vận” và 10 năm “Ngày Dân vận của cả nước”.

Tại buổi gặp mặt và tọa đàm, đại biểu hai điểm cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống gần 8 thập kỷ làm công tác dân vận của Đảng, học bài báo Dân vận của Bác Hồ đăng trên báo Sự thật ngày 15-10-1949.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Nhờ làm tốt công tác dân vận, dân tộc ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đặc biệt là trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược. Vì vậy, người làm công tác dân vận phải luôn thấm nhuần nhiệm vụ, không chỉ bằng lời nói, mà phải bằng những việc làm cụ thể. Phải thấm thía rằng, nếu dân vận yếu thì sức nước yếu, dân vận chính là sức mạnh bảo vệ đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, muốn làm dân vận thành công, người làm công tác dân vận trước hết phải luôn đi sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để hiểu hết được tâm tư, nguyện vọng, cũng như để động viên, chia sẻ, giúp người dân tháo gỡ khó khăn. Công tác dân vận phải đi sâu nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời đề xuất với Đảng và Nhà nước có những giải pháp kịp thời, đảm bảo lợi ích của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ và động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... Một yếu tố quan trọng nữa là người làm dân vận phải có tâm trong sáng, phải luôn rèn luyện, gương mẫu, làm những điều phục vụ lợi ích của nhân dân. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, dân vận là công việc chung của toàn xã hội, vì vậy phải kêu gọi, vận động toàn dân tham gia công tác dân vận, mọi người đều thấm nhuần nhiệm vụ dân vận.

Ôn lại truyền thống 79 năm qua, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết khẳng định: Với tinh thần “không để sót một người dân nào”, trong những năm qua, nhiều tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mang tính tập hợp quần chúng rộng rãi, phong phú, đa dạng ngày càng được xây dựng và phát triển sâu rộng trong các đối tượng xã hội. Tỷ lệ quần chúng tham gia các tổ chức đoàn thể nhân dân ngày càng cao. Nhiều phong trào, cuộc vận động cách mạng mang tính quần chúng rộng rãi, thu hút hàng triệu người tham gia, mang lại kết quả to lớn, thiết thực về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Không chỉ bằng các Nghị quyết, Chỉ thị, Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể nhân dân rất chú trọng hướng mạnh về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức vận động người dân theo cách Bác Hồ căn dặn: “tìm mọi cách giải thích cho mỗi người dân hiểu rõ ràng: việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải làm cho kỳ được”. Một trong những tiến bộ rõ rệt, đồng thời cũng là thành tích của cả hệ thống chính trị nước ta 60 năm qua trong việc thực hiện tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thường xuyên chăm lo làm tốt công tác dân vận; tổ chức bộ máy làm công tác dân vận ngày càng được xây dựng, củng cố và phát triển, đáp ứng nhu cầu của từng thời kỳ, phù hợp với từng địa bàn dân cư, đối tượng xã hội.

Đồng chí Hà Thị Khiết cũng chỉ rõ: đây là dịp động viên tinh thần và bồi đắp trí tuệ cho cán bộ làm công tác dân vận; là lớp “học cấp tốc” tiếp thu ý kiến của các cán bộ lãnh đạo, các thế hệ đi trước về công tác dân vận của Đảng, phấn đấu làm tốt hơn lời dạy của Bác là làm cán bộ dân vận khéo, xứng đáng với trang sử vẻ vang của ngành trong sự nghiệp cách mạng mới. Trong thời gian trước mắt, công tác dân vận cần thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục học tập, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tác phẩm “Dân vận” và tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức; lồng ghép, kết hợp chặt chẽ các nội dung trong tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 40 năm thực hiện Di chúc của Bác; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện tốt “Năm dân vận của chính quyền”; đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức vận động, tập hợp quần chúng của các tổ chức chính trị xã hội, hướng mạnh về cơ sở.

THANH VÂN - ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết