14/01/2009 - 09:42

Nhiều ngân hàng tăng vốn điều lệ để đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Ngay trong những ngày đầu năm 2009, nhiều ngân hàng đã thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng mạng lưới, củng cố và nâng cấp các dịch vụ; đáp ứng yêu cầu mới về nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Với sự chấp thuận Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được sử dụng 1.000 tỉ đồng từ Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 7 (PRSC 7) để bổ sung vào vốn điều lệ; Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương cũng được bổ sung 500 tỉ đồng vốn điều lệ từ nguồn tạm ứng của ngân sách Trung ương.

Ngân hàng Đại Á (DaiA Bank) cho biết: Đang hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng. Cùng với ngân hàng này còn có 9 ngân hàng TMCP khác. Riêng ngân hàng TMCP Đông Nam Á, việc bổ sung vốn mới đây đã nâng vốn điều lệ của ngân hàng này từ 3.000 tỉ đồng lên trên 4.000 tỉ và trở thành ngân hàng TMCP Việt Nam có vốn điều lệ lớn hiện nay.

Ngân hàng Nhà nước cho biết: Bảo đảm mức vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại đúng theo quy định là một trong những nhiệm vụ được NHNN chú trọng giám sát trong năm 2009.Theo đó, tới năm 2010 vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại tối thiểu là 3.000 tỉ đồng.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết