07/06/2008 - 10:05

Nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 6-6, các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948-11/6/2008).

* Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã phát động thi đua trong toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch cùng phấn đấu, quyết tâm vượt khó khăn để phát triển ngành, thúc đẩy các hoạt động của xã hội. Nội dung thi đua của toàn ngành tập trung vào việc phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu văn hóa - xã hội năm 2008 gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hướng các hoạt động về cơ sở, đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Ngành phối hợp thực hiện tốt công tác tham gia tổ chức “Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội”; đăng cai “Hội nghị Bộ trưởng Du lịch các nước ASEAN”; “Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III”, “65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ, tiêu dùng cá nhân, góp phần đẩy lùi lạm phát; các hoạt động thi đua cần thiết thực và hiệu quả, qua đó giới thiệu các điển hình tiên tiến xuất sắc để tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII năm 2010.

* UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt cán bộ chủ chốt tỉnh, huyện, lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ làm công tác thi đua qua các thời kỳ. Tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND tỉnh đã phát động đợt thi đua từ nay đến Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ 4 (2010); trước mắt là phát huy trí lực tìm cách tháo gỡ, giải quyết nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc, quyết tâm tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008 và những năm tiếp theo. Tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 đưa tỉnh đứng vào hàng khá trong phát triển kinh tế xã hội trong các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2007, Đồng Tháp xếp hạng nhất trong cụm thi đua khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

* Tỉnh Tiền Giang phát động phong trào thi đua đặc biệt với nhiều mục tiêu thi đua nước rút từ nay đến cuối năm 2008, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Tỉnh sẽ thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, phấn đấu đưa giá trị tổng sản phẩm GDP tăng 12-13% so với năm 2007. Tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Quyết thắng”, “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh cải cách tư pháp; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ và triệt để; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện.

TTN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết