16/02/2011 - 21:10

Nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội

Đầu năm 2011, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương phải tăng cường giám sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), vì nguồn quỹ này là cơ sở để nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người dân. Chuyên trang BHXH tuần này xin giới thiệu ý kiến của lãnh đạo thành phố và Giám đốc BHXH TP Cần Thơ về những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nguồn thu quỹ BHXH.

Ông Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:
Tăng cường thanh tra, xử lý nợ đọng BHXH

 

Với vị trí trung tâm ĐBSCL và là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, dự báo số người lao động (NLĐ) làm việc trong các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp ở TP Cần Thơ sẽ tăng rất nhanh. Việc thực thi Luật BHXH là nền tảng để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Quy định cơ quan sử dụng lao động phải có trách nhiệm mua BHXH cho NLĐ là việc làm mang tính nhân văn, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới. Tuy nhiên, trong điều kiện tình hình kinh tế khó khăn, không tránh khỏi tình trạng đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính đã không thực hiện nghĩa vụ mua BHXH cho NLĐ, dẫn đến tình trạng cơ quan BHXH không có cơ sở pháp lý để thực thi chế độ chính sách cho NLĐ. Đồng thời, thành phố sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng nguồn quỹ BHXH vào mục tiêu an sinh xã hội.

Để khắc phục tình trạng này, ngày 24-1-2011, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Công văn số 338/UBND-VXNC chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra và xử lý nợ đọng BHXH. Trong đó, quy định giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phải nhanh chóng rà soát, lập hồ sơ cấp sổ BHXH, đảm bảo cấp sổ BHXH đầy đủ cho nhân viên trong đơn vị. Ngoài ra, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phải chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, Giám đốc BHXH thành phố, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ BHXH và bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên, có biểu hiện cố tình né tránh, không kê khai hoặc không lập sổ BHXH cho nhiều NLĐ để kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị này thực hiện nghiêm pháp luật BHXH, tránh gây thiệt thòi cho NLĐ.

Theo báo cáo của BHXH TP Cần Thơ, tính đến đầu năm nay, thành phố còn 490 đơn vị nợ BHXH tổng số tiền 24 tỉ 211 triệu đồng. Trong đó, có 215 đơn vị nợ trên 4 tháng, 12 đơn vị nợ trên 20 tháng và 2 đơn vị bị phá sản, giải thể, BHXH khó có thể thu hồi tiền nợ (114,3 triệu đồng). Để giải quyết rốt ráo tình trạng này, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo Tòa án nhân dân thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện phải có trách nhiệm phối hợp, giám sát, hỗ trợ BHXH thành phố thực hiện tốt công tác thu - nộp tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố vào ngân sách thành phố, để thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người lao động. Khắc phục tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài, gây thiệt thòi quyền lợi cho NLĐ, dẫn đến tranh chấp lao động tại cơ sở.

Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ:
Năm 2011 BHXH TP Cần Thơ quyết tâm thực hiện tốt công tác thu, nộp quỹ BHXH

 

Năm 2011, BHXH TP Cần Thơ đã được Bộ Nội vụ và UBND thành phố cho phép tăng hơn 25% biên chế (40 người), nâng tổng số biên chế của BHXH thành phố lên 193 người. BHXH TP Cần Thơ sẽ nhanh chóng bổ sung nhân sự cho các cơ quan BHXH tuyến quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo hướng tinh gọn, đảm bảo giải quyết chế độ BHXH đầy đủ, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Song song đó, BHXH thành phố sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố để kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu - nộp quỹ BHXH.

Từ khi Chính phủ cho phép cơ quan BHXH được công khai danh sách đơn vị nợ BHXH, công tác thu nợ BHXH được thuận lợi. Tuy nhiên, đa phần doanh nghiệp sau khi thanh toán nợ quỹ BHXH thì lại tái nợ. Do quy định doanh nghiệp chậm đóng BHXH thì phải chịu phạt đóng lãi suất, nhưng mức lãi suất này thấp hơn mức lãi suất mà doanh nghiệp vay ngân hàng, nên tình trạng doanh nghiệp cố tình chiếm dụng tiền quỹ BHXH để làm vốn kinh doanh vẫn không giảm. Để giải quyết tình trạng này, BHXH tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng như Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH trong các đơn vị. Đồng thời, có văn bản đề nghị lãnh đạo thành phố cho cơ quan BHXH có chức năng thanh tra và lập biên bản xử phạt hành chính đối với các đơn vị vi phạm Luật BHXH.

Trong điều kiện kinh tế – xã hội của thành phố ngày một phát triển, số người tham gia BHXH ngày càng tăng. Hy vọng, với biện pháp này, nguồn quỹ BHXH của thành phố sẽ góp phần cùng cả nước đảm bảo thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế cho người dân.

ĐÌNH KHÔI (thực hiện)

Chia sẻ bài viết