06/12/2022 - 18:36

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Nhanh chóng triển khai đưa Nghị quyết Trung ương 6 vào thực tiễn cuộc sống 

(CT) - Như tin đã đưa, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 6-12, hội nghị triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (BCHTƯĐ khoá XIII) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến toàn quốc đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến hội trường Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Trong ngày 6-12, hơn 1,1 triệu cán bộ, đảng viên toàn quốc tham dự hội nghị nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt Nghị quyết số 29 của BCHTƯĐ khoá XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, cán bộ, đảng viên được quán triệt, nghiên cứu về tình hình; quan điểm chỉ đạo; mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như đổi mới tư duy và nhận thức, xây dựng hoàn thiện thể chế và chính sách, xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh và tự cường, đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn, phát triển và đổi mới khoa học - công nghệ… Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, truyền đạt Kết luận số 45 của BCHTƯĐ khoá XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Theo đó, cán bộ, đảng viên được quán triệt, nghiên cứu về sự cần thiết và quá trình xây dựng quy hoạch định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia; thực trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước giai đoạn vừa qua; nội dung chủ yếu của định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia; kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCHTƯĐ khoá XIII. Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, bên cạnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCHTƯĐ khoá XIII, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cũng cần nghiên cứu, quán triệt bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lần thứ 6, BCHTƯĐ khoá XIII, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 BCHTƯĐ khoá XIII. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận một cách có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Ban Tổ chức hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; thực hiện quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTƯĐ khoá XIII sâu rộng; khẩn trương xây dựng chương trình, hành động, kế hoạch đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tin, ảnh: ANH DŨNG 

Chia sẻ bài viết