12/07/2009 - 09:41

Nhà máy lọc dầu Dung Quất xuất 5.500m3 xăng Moga A92 đầu tiên

Ngày 11-7, tại bến cảng xuất sản phẩm (dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất), tàu Đại Giang thuộc Tổng Công ty dầu Việt Nam cập bến cảng tiếp nhận 5.500m3 xăng Mogas A92 đầu tiên được sản xuất tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi để vận chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ thị trường các tỉnh phía Bắc. Từ nay đến ngày 15-7, Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ tiếp tục xuất thêm 4.300m3 xăng Mogas A92, 4.000m3 dầu hỏa và 7.200 tấn khí hóa lỏng LPG ra thị trường tiêu thụ.

Đến nay, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất và đưa ra thị trường tiêu thụ 4.150 tấn khí hóa lỏng LPG, 18.000m3 dầu Diesel, 5.500m3 khối dầu hỏa và 5.500m3 xăng A 92.

Đến đầu tháng 7-2009, dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã thực hiện đạt trên 99,8% tổng khối lượng công việc, trong đó công tác xây lắp cơ bản hoàn thành, tiến độ chạy thử đạt 99%. Nhà thầu Technip và các nhà thầu phụ đang tập trung toàn bộ lực lượng cho công tác hoàn thiện, chạy thử, nhằm đảm bảo tiến độ thi công công trình; hầu hết các phân xưởng công nghệ và phụ trợ đã hoạt động an toàn và ổn định, tối ưu các thông số vận hành.

NGUYỄN ĐĂNG LÂM (TTXVN)

Chia sẻ bài viết